O vydávání

Bílý Trpaslík vychází nepravidelně několikrát do roka. Od roku 2009 je členům Amatérské prohlídky oblohy distribuován spolu s časopisem Astropis. Pro širokou veřejnost je ale dostupný se zpožděním dvou čísel. Chcete-li dostávat aktuální vydání okamžitě i v papírové podobě, staňte se členy Amatérské Prohlídky Oblohy.

Každé vydání je zpravidla doprovázeno Zpravodajskou sítí a zajímavými přílohami v Trpasičím balíčku, o které jsou ale elektroničtí členové ochuzeni.

Členství v Amatérské Prohlídce Oblohy Vám přinese i další lákavé výhody.

Sami se taky můžete podílet na obsahu zpravodaje.